AUTO ZASTĘPCZE

Jeżeli posiadany przez Państwa samochód jest wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dojazdu do pracy lub leczenia i został uszkodzony w wyniku kolizji nie z Państwa winy, przysługuje Państwu prawo ubiegania się o pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego w firmie ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. Warunkiem zwrotu kosztów jest wynajęcie pojazdu tej samej lub niższej klasy oraz udokumentowanie, że pojazd jest niezbędny do pracy lub ze względu na stan zdrowia, a jego brak spowoduje określone straty finansowe lub zdrowotne.
Przed wynajęciem pojazdu należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej stosowny wniosek. Jego przyjęcie powinno zostać potwierdzone na kopii pieczęcią "Przyjęto dnia". Poszkodowanemu przysługuje prawo do użytkowania pojazdu zastępczego przez cały czas unieruchomienia jego pojazdu, a nie tylko ze względu na tzw. "technologiczny czas naprawy". Poszkodowany ma możliwość wyboru firmy (wypożyczalni), z której usług będzie chciał skorzystać.
Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC), ubezpieczyciel w zakresie OC, zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody.